Kurz tvorby střihů

Frenštát p. R., Dolní 9, Kreativní dílna v Modré Spirále (1. patro)

úterý a pátky co 14 dnů (liché týdny) od 15. 2. 2019

od 17 do 19 hod. 

1.000,- Kč / 5 lekcí (1 lekce = 2 hod., celkem 10 hod.)